Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС за модернизация на пътя Мездра-Ботевград

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023