Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление на осн. чл. 34а, ал. 3 от ЗДС за процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за изграждане на ЖП линия София - Пловдив

Дата на публикуване: 15.01.2024
Последна актуализация: 15.01.2024