Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.09.2021

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на Областна администрация на Софийска област.

За контакти:           

адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №6, ет. 5, стая 516

телефон: +359 2 9301813

Работно време: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа