Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3M87
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK7GR66

община Костинброд

Дата на публикуване: 21.08.2021
Последна актуализация: 21.08.2021

Кмет Трайко Младенов 

Община Костинброд е разположена на 14 км северозападно от София. Трудно е да се определи кога и откъде са дошли първите поселници в Костинброд. За името на града съществуват много легенди и предания. Според едно от тях, около средата на 13 век това е малко селище, което при възкачването на Константин Асен Тих на българския престол в 1257 г. било наречено на негово име.

Община Костинброд е разположена на северозапад от София, в непосредствена близост до столицата.

Транспортно-географското й положение е изключително благоприятно заради факта, че през територията й преминава Общоевропейският Транспортен Коридор № 10 (Калотина-София) и връзката с Общоевропейския Транспортен Коридор №8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна), включващи пътна и жп инфраструктура. 
Общинска администрация Костинброд

Третият Общоевропейски транспортен коридор, минаващ през Костинброд, е № 4 (Видин-София-Кулата и София-Свиленград).
 

Празник на град Костинброд

Близостта до София, сравнително добрата инфраструктура, относително ниските цени на земите и ефективно действащата общинска администрация привличат  множество инвеститори, които търсят подходящи терени за развитие на производствените си мощности. Община Костинброд е с добри потенциални възможности за развитие на туризъм, селско стопанство и промишленост. В обхвата на общината са включени административният център - град  Костинброд и 13 села.


Градът разполага с два спортни комплекса - „Белица” и „Бенковски“. 
Новоизградено игрище  Професионална гимназия по ветеринарна медицина и  селско стопанство “Св. Георги Победоносец”

Градът отбелязва своя празник на 17 септември. Всяка година, по повод обявяването на Костинброд за град, се организират различни празнични прояви. Обикновено на самата дата в центъра на Костинброд се провежда голям концерт, съпътстван от изложби и театрални представления, както и забавления за деца.
Фонтан в центъра   

Град Костинброд е център на множество фестивали и паради с конкурсен характер – “Шопски наниз”, “Парад на детската песен” и др. Фестивалът “Шопски наниз” е най-големият български фолклорен фестивал на закрито.
 


Водещ сектор в общинската икономика е хранително-вкусовата промишленост, която е и най-старият отрасъл на територията на общината. От фирмите в отрасъла, най-популярни са заводът за безалкохолни напитки и натурални сокове “Кока-Кола”; “Олинеза”, специализирана в производството на майонези, сосове, лютеници и др.; предприятието за производство на птиче месо, яйца и колбаси “Джиев” и фабрика “Кенар” - за производство на салати и готови храни.

Склад на “Олинеза” ООД” Завод на “Кока-Кола”  Институт по животновъдни науки

Хартиено-целулозната и полиграфическа промишленост са сравнително нови за общината, но бързо обособяват като водещи сектори.
Благоприятно за развитието на фирмите от района на Костинброд е близостта до голям пазар за продукцията им, какъвто е град София.

На територията на общината има два научни института – Институт за защита на растенията, създаден с Указ № 15 на цар Борис ІІІ на 14 януари 1936 г. на основата на съществуващата Служба за защита на растенията с отдели по фитопатология и ентомология при земеделските опитни станции в София, Садово, Образцов чифлик и Плевен и Институт по животновъдни науки, създаден през 1950 г.
 


В община Костинброд се намира Шияковският православен манастир „Св. Архангел Михаил”, който датира още от византийско време. В него през 1871 г. Васил Левски слага началото на Тайния революционен комитет в Костинброд.


Паметник на Васил Левски  Шияковски манастир

В Костинброд има два уникални антични паметника – късноримската “Резиденция Скретиска” (palatium Scretisca) на Константин Велики и Пътна станция “Скретиска” (Mutatio Scretisca), както и ранновизантийското селище “Кратискара” (ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ) в местността Градището край гр. Костинброд. В античността тази местност е била красива и плодородна, в близост до топъл минерален извор и важен път за Константинопол.


Църква "Св.Св. Кирил и Методий".  Резиденция Скретиска   Мозайка от двора на Константин Велики


Телефон: +359 (0721) 68 701
Интернет адрес: www.kostinbrod.bg
Електронна поща: obshtina@kbrod.net