Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N36J4
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE129F1

община Ихтиман

Дата на публикуване: 19.08.2021
Последна актуализация: 19.08.2021

Кмет Калоян Илиев

Градът е носел името "Стипон" (от лат. stipo "гъсто населен") и е бил римска станция, охраняваща важната пътна артерия към Босфора. Археологическите данни датират човешко присъствие в ихтиманското поле от неолита.
 

Община Ихтиман се намира в Югозападна България. Общината е съставена от административния център град Ихтиман и още 24 населени места. Територията й се пресича от основни пътни артерии в страната: път Е-80, автомагистрала “Тракия” и жп магистралата София – Пловдив – Свиленград. Град Ихтиман е на 49 км. от град София и на около 95 км. от град Пловдив. 

Общинска администрация Ихтиман Художествена галерия

В община Ихтиман се намира първото голф игрище, открито в България, което дава началото на развитието на този спорт в страната. Само на 2 км от голф игрището е разположено и летище на “Ер София”. В село Пауново е изградена първата в страната и най-голяма в Югоизточна Европа соларна електроцентрала. 
Голф игрище Фотоволтаичен парк с. Пауново


Историческото наследство на територията на община Ихтиман е свързано най-вече със старите римски пътища. Градът възниква на античния военен път от Белград за Константинопол, наричан още Траянов път. Късноантичната крепост “Маркова механа” е елемент от крепостната система “Траянови врата”. На това място през 986 г. е станала и една от най-великите победи в Българската история - битката на цар Самуил с византийския император Василий II.
В исторически музей Ихтиман се съхраняват  интересни експонати от бита, както и вещи на местни герои от Първата и Втората световни войни. В редица селища от общината има изградени паметници в чест на героите, загинали в Освободителните войни.
Старинното  име на града е Стипон. Той възниква като римска пътна станция по оживения път към Босфора. След османското нашествие, името му се променя на Ихтиман. 
Исторически музей Крепост “Маркова механа”

През годините на Османско робство ихтиманци не са имали църква, а само оброчища. През 1835 г. започва изграждането на първия християнски храм, изографисан от майстори от Самоковската школа.


Църквите във всички селища от общината са културни забележителности. На различни църковни празници те отварят врати и в тържествена обстановка приемат множество миряни.

 


Община Ихтиман е разположена в Тракийската област Краищенско - Ихтиманска подобласт. Северната й част включва части на Ихтиманска Средна гора - Вакарелската планина, Белишката планина, Еледжик, а южната й част обхваща северните склонове на Септемврийски рид. Оградена отвсякъде от изброените планини, в центъра се намира Ихтиманската котловина. Защитени територии в общината са Ловно стопанство ‘’Искър’’, Връх “Еледжик” в местността е известен с вековната си букова гора, както и окопите и загражденията, изградени по време на Априлското въстание, които са запазени там. 
с. Черньово Връх “Еледжик’’ Мухово, яз. Тополница


Телефон: +359 (0724) 823 81
Интернет адрес: www.ihtiman-obshtina.com
Електронна поща: obshtina_ixtiman@mail.bg