Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3QR6
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N31L6

община Горна Малина

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 16.08.2021

Кмет Ангел Жиланов

Община Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. 
Общински център е с. Горна Малина.

Община Горна Малина е разположена между Стара планина и Средна гора в централната част на Западна България. Намира се  на  25 км. от гр. София. В състава на общината са включени административният център – село Горна Малина и още 13 села.
Сградата на община Горна Малина

Усилията на общината са насочени към създаване на икономика, базирана на високите технологии и възобновяемите енергийни източници, както и към развитие на туристическия потенциал в сегментите  екологичен, селски и спортен туризъм.


В тази връзка предстои изграждането на ветрогенераторен парк “Звездец”, село Стъргел, фотоволтаичен
парк в село Априлово и технологичен парк ‘’Горна Малина’’. Уникален туристически обект представлява  хидропаркът  “Вятърните мелници”.

Хидропарк “Вятърните мелници”


Географското разположение на общината (на южните входове на старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от Античността. През територията на общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време.
Скално светилище


В местността Калугерица, в близост до село Байлово, се предполага, че е била една от най-старите астрономически обсерватории, открити по днешните български земи.
В село Байлово се намира къщата-музей и Дом-паметник на именития български писател Елин Пелин.
Къща музей на Елин Пелин

На прохода Арабаконак е издигнат Паметник на  загиналите в Руско-Турската война.
Паметник на загиналите в Руско-Турската война

В почти всички населени места в общината има изградени православни храмове.
Цъква „Св. Димитър“ с. Макоцево


Телефон: +359 (07152) 22330
Интернет адрес: www.gornamalina.eu
Електронна поща: obshtina@gornamalina.net
 

Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12KE6

община Горна Малина

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 16.08.2021

Кмет Ангел Жиланов

Община Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. 
Общински център е с. Горна Малина.

Община Горна Малина е разположена между Стара планина и Средна гора в централната част на Западна България. Намира се  на  25 км. от гр. София. В състава на общината са включени административният център – село Горна Малина и още 13 села.
Сградата на община Горна Малина

Усилията на общината са насочени към създаване на икономика, базирана на високите технологии и възобновяемите енергийни източници, както и към развитие на туристическия потенциал в сегментите  екологичен, селски и спортен туризъм.


В тази връзка предстои изграждането на ветрогенераторен парк “Звездец”, село Стъргел, фотоволтаичен
парк в село Априлово и технологичен парк ‘’Горна Малина’’. Уникален туристически обект представлява  хидропаркът  “Вятърните мелници”.

Хидропарк “Вятърните мелници”


Географското разположение на общината (на южните входове на старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от Античността. През територията на общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време.
Скално светилище


В местността Калугерица, в близост до село Байлово, се предполага, че е била една от най-старите астрономически обсерватории, открити по днешните български земи.
В село Байлово се намира къщата-музей и Дом-паметник на именития български писател Елин Пелин.
Къща музей на Елин Пелин

На прохода Арабаконак е издигнат Паметник на  загиналите в Руско-Турската война.
Паметник на загиналите в Руско-Турската война

В почти всички населени места в общината има изградени православни храмове.
Цъква „Св. Димитър“ с. Макоцево


Телефон: +359 (07152) 22330
Интернет адрес: www.gornamalina.eu
Електронна поща: obshtina@gornamalina.net