Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N36K4
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12CC3

община Драгоман

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 16.08.2021

Кмет Андрей Иванов

Община Драгоман се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Територията на сегашната община влиза в пределите на българската държава по времето на хан Крум, след превземането на София през 809г.  Няколко века по-късно, когато България е под скиптъра на Асеневци и икономиката е в подем, се създават условия за строежи на крепости и черкви.

Град Драгоман се намира на 36 км северозападно от град София и на 15 км от държавната граница с Република Сърбия. Градът е разположен в малко високопланинско поле, в подножието на планински масив Чепън. Общината е съставена от 33 села и административен център гр. Драгоман.

Драгоман е първият град на западната „входна врата” на Република България. На територията на общината се намира ГКПП “Калотина”. Градът се свързва със София посредством международния път Е-80, водещ  от Европа към Близкия изток.


 


По поречието на река Нишава се намират множество черкви и манастири с културно-историческо значение.

Със своите природни дадености, красив пейзаж и почти недокосната природа, общината има предпоставки да се превърне във водеща дестинация за планински туризъм.
 

На връх Петровски кръст в Чепън планина е открито светилище, построено от тракийско племе в чест на Бог Сабазий.

Светилище на бог “Сабазий”


Тясно свързани с живота и вярата на жителите на общината са оброците.
Мемориал на загиналите съветски пилоти Оброчен кръст в с. Драгоил

Природна забележителност с местно значение е намиращата се в околностите на село Чеканец вековна букова гора, известна под името "Чеканска бука". Махалите на селата са разпръснати върху живописни хълмове, долини и котловини, характерни за планинския облик на тази част от България.
 


Карстовият комплекс “Драгоманско блато”, който е  влажна зона с международно значение, е разположен  в обширна котловина, заобиколена от варовикови възвишения в подножието на карстовата планина Чепън.
Драгоманско блато  

Влажната зона е местообитание на редица редки и защитени растителни и животински видове. В комплекса са описани 256 вида птици, представляващи 61% от орнитофауната на страната, 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида бозайници и 180 вида висши растения, като повечето от тях са ендемични видове за страната и Балканския полуостров.


Телефон: +359 (07172) 21 03
Интернет адрес: www.obshtinadragoman.com
Електронна поща: obshtina_dragoman@abv.bg