Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3EP3
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV83892

община Чавдар

Дата на публикуване: 22.08.2021
Последна актуализация: 22.08.2021

Кмет Григор Даулов

Община Чавдар е едно населено място - с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София - Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони.

Община Чавдар е една от най-малките общини в България. Землището на с. Чавдар е 69 500 дка, от които 50 850 дка са горски фонд.
Община Чавдар се намира в Златишко-Пирдопската котловина. Това е най-малката община в България. Отстои на 70 км от столицата. Тук е открито най-старото население на Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, датиращи отпреди 7000 години.

Покровителка на селото е светицата Петка. Всяка година в общината се провежда събор на връх “Света Петка”. Върхът се намира на 650 м. надморска височина. На това място, още преди 120 години, е бил поставен камъкът, с който се е почитала Св. Петка. През 2008 г., само за няколко месеца, напълно  е изграден едноименният параклис.
 

Църквата  „Св. Архангел Михаил“  Параклис „Света Петка“

Атрактивни туристически дестинации в община Чавдар са двете хижи "Сакарджа" и "Братия", разположени високо в Същинска Средна гора. Природният феномен "Казаните” е обявен за природна забележителност през 1970 г. и представлява 5 водопада, разположени между три огромни скали. Те са свързани верижно чрез големи дупки с диаметър 5 метра. 

Природен феномен Казаните


Централният парк в с. Чавдар Обновено дворно пространство на ЦДГ “Щастливо детство”

В последните години в общината се изграждат нови сгради и се модернизират обществените сгради и съоръженията. Читалището е напълно обновено и снабдено с нови помагала и зали. 
В изградения централен парк, чавдарци празнуват националните и общински празници, организират фолклорни забави, посрещат гости и туристи.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“   Археологически парк “Тополница”

Арехеологическият парк "Тополница" се намира в местността "Св. Петка". В парка могат да бъдат видяни жилищни сгради, които са изградени по план и реконструкция на намерените останки от раннонеолитно селище, датирано от преди 7000 години. Включени са и работилници за каменни оръдия, керамични съдове, обработване на кожи. В парка се помещава просторна експозиционна зала, в която се разказва историята на намерените седем културни пласта в селищната могила. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в неолитните жилища. Откритият през 2015 г. атракцион, включващ стени за катерене, въжена градина, балансиращи дискове и криви огледала, допълва облика на комплекса. По този начин, на сравнително малка площ, е създадена уникална възможност за интегрирано съчетаване на поклоннически, развлекателен, културен туризъм и спорт. 
 


Телефон: +359 (07189) 2261
Интернет адрес: www.chavdar.eu
Електронна поща: obchavdar@abv.bg