Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3A17

Община Антон

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 12.02.2022

Кмет Андрей Симов. Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас. Общ брой на населението – 1 806 души.

Община Антон е разположена във високите подбалкански полета, на изток от Златишко – Пирдопската котловина.

На север е обградена от Стара планина, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. Общината се състои от едно населено място –  с. Антон, което е и административен център. По обхват общината е една от най-малките в страната.

През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия  София – Бургас.

Близостта на Антон до София обуславя сравнително добрите условия за развитие на промишлено производство и търговия. 

 

Църквата Св. Пророк Илия е построена през 1893 г. под ръководството на известния майстор Никола Германов от с. Смолско и през 1895 г. е осветена. 
Малко по-късно, през 1903 г., е изографисана и придобива завършения си облик. Храмът е ремонтиран основно в периода 2012 - 2013 г.
 

Православен храм „Свети Пророк Илия“


Местността “Въртопа” влиза в границите на най-големия Национален парк – “Централен Балкан”. 
Местността „Въртопа“


Водопадът “Джемински камък” е двадесетина метров красив скок, намиращ се по поречието на непристъпния каньон на река Китница, в Козница планина над село Антон. Водопадът край село Антон се намира на Подбалканския главен път София-Карлово-Бургас и е включен в Национален Парк “Централен Балкан”.

Водопад “Джемински камък”

 


Телефон: +359 (07186) 22 30
Интернет адрес: www.antonbg.com
Електронна поща: obanton@abv.bg

Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Община Антон

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 12.02.2022

Кмет Андрей Симов. Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас. Общ брой на населението – 1 806 души.

Община Антон е разположена във високите подбалкански полета, на изток от Златишко – Пирдопската котловина.

На север е обградена от Стара планина, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. Общината се състои от едно населено място –  с. Антон, което е и административен център. По обхват общината е една от най-малките в страната.

През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия  София – Бургас.

Близостта на Антон до София обуславя сравнително добрите условия за развитие на промишлено производство и търговия. 

 

Църквата Св. Пророк Илия е построена през 1893 г. под ръководството на известния майстор Никола Германов от с. Смолско и през 1895 г. е осветена. 
Малко по-късно, през 1903 г., е изографисана и придобива завършения си облик. Храмът е ремонтиран основно в периода 2012 - 2013 г.
 

Православен храм „Свети Пророк Илия“


Местността “Въртопа” влиза в границите на най-големия Национален парк – “Централен Балкан”. 
Местността „Въртопа“


Водопадът “Джемински камък” е двадесетина метров красив скок, намиращ се по поречието на непристъпния каньон на река Китница, в Козница планина над село Антон. Водопадът край село Антон се намира на Подбалканския главен път София-Карлово-Бургас и е включен в Национален Парк “Централен Балкан”.

Водопад “Джемински камък”

 


Телефон: +359 (07186) 22 30
Интернет адрес: www.antonbg.com
Електронна поща: obanton@abv.bg