Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 13.12.2021

Финансовата и икономическа стабилност на Република България е едно от големите конкурентни предимства за привличане на инвестиции. Страната ни има стратегическо местоположение, член е на НАТО и ЕС, има най-нисък корпоративен данък в ЕС – 10%. Има нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 264 общини).

На фона на тези национални показатели Софийска област предоставя възможности за инвестирани във всички отрасли на икономиката. Индустриална зона – Божурище привлича инвестиции и се превръща в атрактивно място за големите компании. Индустриален парк Елин Пелин е транспортно-логистичен център, а община Елин Пелин в последните години концентрира много инвестиции.

Областта предоставя отлични възможности и за инвестиции в туризъм и спа. Насърчават се инвестиции в културен и поклоннически туризъм. Непрекъснати са и инвестициите на предприятията в работна сила, в нейното образование и квалификация.

Една от най-големите инвестиции не само з областта, но и в страната е в минната индустрия и добивът на цветни метали.

По данни на НСИ към 31.12.2019 г. преките инвестиции в Софийска област в предприятия от нефинансовия сектор са 1 527 868 лв.