Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Държавни институции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2024

Областна дирекция “Земеделие” - София област

ПЕТКО ДИМОВ - Директор 
odzg_sfoblast@mzh.government.bg

София бул.”Витоша”, № 4, етаж ІV

тел.: 02/419 70 20

Областна дирекция на Държавен фонд ”Земеделие” - София област

Д-р РОСЕН КОЦЕВ - Директор

София област, бул.”Цар Борис ІІІ”, № 136

rosen_kotsev@dfz.bg; dfzsofiaoblast@dfz.bg
тел.: 02/8187/ 685, 02/8187/ 676, 02/8187/ 687, 02/8187/ 684, 02/8187/ 677
факс: 02/987 82 94

Регионална дирекция по горите – София    

вр. и. д. инж. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - Директор

rdgsofia@iag.bg; гр. София; ул. ”Аксаков”; № 14

тел.: 02/987 00 52, 02/981 66 13, 02/815 52 74, 02/987 48 41; факс: 02/987 65 92

Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ София област

Д-р ИВАНКА КУЗМАНОВА - и.ф. Директор

rvs_23@bfsa.bg; гр. София-1606; район „Красно село“; бул. ”Христо Ботев” № 17, ет. 3

тел.: 02/858 89 68

Териториален сектор за съвети в земеделието към НССЗ – София

ДАРИНКА НИКОЛОВА – Началник

sofia_oblast.m@naas.government.bg; гр. София, ул. Банско шосе № 7, /И-т Пушкаров/

тел.: 02/980 24 77, 0885 133 218

Регионална инспекция по околна среда и води - София

ИРЕНА ПЕТКОВА - Директор

riosv@riew-sofia.org;гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ”, № 135 

тел.: 02/940 64 98, 0885 534 493

Дирекция „Регионална служба по заетостта” - София

ХРИСТИНА ЛАЛОВСКА - Директор

drsz-sofia@mbox.contact.bg; гр. София, ул. ”Софроний Врачански” № 104-106    

тел.: 02/931 04 14, 0882 825 057; факс: 02/931 04 10

Областна дирекция “Инспекция по труда” - Софийска област

КАЛИНКА ВЪЛКОВА - Директор
ditSofiaOblast@gli.government.bg; гр. София,  бул. ”Витоша” № 6, етаж 2

тел./факс: 02/981 79 71

Регионална дирекция за социално подпомагане - София област

ХРИСТИНА ОЦЕТОВА - Директор
sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg; гр. София, ул. ”Софроний Врачански” № 104-106, етаж 3

тел.: 02/931 08 83, 0898 771 907, 02/931 17 78

Регионална здравна инспекция - Софийска област    

Д-р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА - Директор
rzi_so@rzi-sfo.bg; гр. София, ул. ”Акад. Иван Гешов” № 15, (3 етаж)

тел.: 02/807 87 00, 02/807 87 65; факс: 02/807 87 10

Областен съвет на БЧК - София област  

РОСЕН ВАСИЛЕВ - Директор
sofreg@redcross.bg; 1504 София бул. ”Дондуков” № 61

тел.: 02/846 85 27; факс: 02/944 23 58

Областно пътно управление - София     

инж. РУМЕН САЧАНСКИ - Директор
opu_sofia@api.bg; гр. София, п.к. 1618, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 215  

тел.: 02/988 22 81, 0887 444 154; факс: 02/988 42 39

Териториално звено ГРАО - София област

НАТАША ХРИСТОВА - ръководител
sf@grao.bg; sf@grao.government.bg; гр. София, ул. ”Позитано”, № 30 ет. 6, стая 605

тел.: 02/987 16 70 /НХ/; 02/988 47 15; факс: 02/987 36 49 

РДНСК Софийска област    

инж. АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ - Началник
anatoly.mladenov@dnsk.mrrb.government.bg; rdnsk_SofijskaOblast@dnsk.bg; гр. София, ул. ”Алабин” № 35

тел.: 02/988 03 22, 02/8107 614;  факс: 02/987 50 56

“ВиК” ЕООД София    

инж. РОСИЦА ИТОВА - Управител

office@viksof.com; 1220 София, бул. "Рожен" №15    

тел.: 02/813 00 62, 02/813 00 20

офис София област при ТД на НАП София    

ВАЛЯ КРУМОВА - Директор на офис
v.krumova@ro23.nra.bg; td_sofiaoblast@ro23.nra.bg; гр. София, бул. ”Витоша” № 6, ет. VІ

тел.: 02/933 40 27, 02/933 40 42

Регионално управление на образованието – София-регион 

РОСИЦА ИВАНОВА - Началник

ruo_sfo@ruo-sfo.bg;  r.ivanova@ruo-sfo.bg; гр. София, бул. ”Цариградско шосе” № 125 бл. 5, ет. ІV    

тел.: 02/971 02 99, 0886 861 532

ОД-МВР - София

ст. комисар ТИХОМИР ЦЕНОВ – Директор

odmvr-sofia@mvr.bg; гр. София, ул. ”Гео Милев” № 71

тел.: 02/982 51 92; 02/982 51 00

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - София

комисар ГЕОРГИ ИВАНОВ - Директор

fscp-iad-rdsofia@mvr.bg; гр. София, ул. ”Гео Милев” № 71

тел.: 02/982 50 15, 02/982 50 51

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – I степен - София    

Подполк. БОРИС НИКОЛОВ - Началник
vo-sofia@comd.bg; b.nikolov@comd.bg; гр. София 1113, ул. ”Асен Йорданов” № 2

тел.: 02/922 38 24,0882 287 929, 02/922 38 29, 0888 972 470

Областен отдел „Автомобилна администрация” – София към ИА „АА“

КЪНЧО ДИМИТРОВ - Началник

00aa_sofia@rta.government.bg; гр. София 1517, ул. ”Витиня” № 1

тел.: 02/847 23 37, 0887 887 715  

Център за спешна медицинска помощ - София

Д-р ГЕОРГИ ГЕЛЕВ - Директор
contacts@csmp-sofia.bg; 1750 гр. София, ул. ”Д. Моллов” № 1

тел.: 02/935 72 21, 02/935 72 33; факс: 02/983 52 24

Териториално поделение “Български пощи”    

КАЛИНКА СТОЯНОВА - Началник

kalinkaps@abv.bg; гр. София, ул. ”Клокотница” № 35-37

тел.: 02/832 00 95; факс: 02/832 00 91

Комисия за защита на потребителите Софийска област

СТОИЛ АЛИПИЕВ - Председател

info@kzp.bg; гр. София, пл. ”Славейков” № 4А  

тел.: 02/933 05 00; факс: 02/988 42 18

Окръжен следствен отдел към ОП-София    

ЕВГЕНИ ГЮРОВ - Директор

osssofia@infotel.bg; sosls@infotel.bg; oslo_sop@prb.bg; гр. София, ул. ”Майор Векилски” № 2  

тел./факс: 02/ 982 61 22

Окръжна прокуратура    

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА–БОНЧЕВА - прокурор

sop@prb.bg; гр. София, ул. "Съборна" № 7

тел.: 02/800 58 00; 02/800 58 34; факс: 02/800 58 58

Софийски окръжен съд    

ПЛАМЕН ПЕТКОВ - Председател
sda_court@sofiadc.justice.bg; гр. София, бул. ” Витоша” № 2

тел.: 02/921 92 03, 02/981 57 42

ТП на НОИ – Софийска област

МИЛЕН БОЯДЖИЕВ - Директор
sofiaregion@nssi.bg; гр. София, бул.”Ал. Стамболийски” № 48,  ет. 4, ст. 405

тел.: 02/926 25 40; 02/926 25 10

ТСБ – Югозапад    

СИЛВИЯ ПЕТРОВА - Директор  
svpetrova@nsi.bg; гр. София, ул. ”Панайот Волов”  № 2  

тел.: 02/985 77 24; факс: 02/985 74 97

Районна здравноосигурителна каса - София област 

Д-р НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ - Директор
sofia-obl@sfo.nhif.bg; гр. София -1408; ул. ”Енос” 12-14; ж.к.”Стрелбище”

тел.: 02/965 69 34; факс: 02/965 69 49

Административен съд - София област

МАРИЯ ПОПОВА - Председател
sda_court@abv.bg; гр. София, ул. ”Съборна” № 7
тел.: 02/805 07 11; факс: 02/981 22 89          

Група “планиране и превантивна дейност” към ОУ “ПБ и ЗН”    

ГЕОРГИ КРЪСТАНОВ - Ръководител
fscp-iad-rdsofia@mvr.bg; гр. София, бул. ”Витоша” № 4,  ет. 5

тел.: 02/987 10 93; 02/987 13 92
02/9301 884 – към ОА

Служба по геодезия, картография и кадастъра за Софийска област    

инж. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА - началник

sofia.oblast@cadastre.bg; ул. ”Мусала” № 1    

тел.: 02/818 83 53

Напоителни системи ЕАД, Клон София

ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА - Управител

sofia@nps.bg; гр. София, Гара Искър, ул. „5006“ № 4

тел.: 02/973 28 49; 02/973 28 50

„ЕСО“ ЕАД  Мрежови експлоатационен район /МЕР/ София област    

инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - Ръководител
d.dimitrov@sfo.eso.bg; eso@sfo.eso.bg; гр. София, бул. Европа 2 

тел.: 02/812 18 01; факс 02/812 18 40

Басейнова дирекция ИБР Пловдив    

ВАСИЛ УЗУНОВ - Директор
bd_plovdiv@earbd.bg; гр. Пловдив 4000, ул. Янко Сакъзов п.к. 307 

тел.: 032/604 720, 032/604 733; факс: 032/604 721

Басейнова дирекция „Дунавски район“

инж. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА - Директор
dunavbd@bddr.bg; гр. Плевен 5800, ул. Чаталджа № 60, п.к. 1237 

тел.: 064/885 100, 0882 553 273

Югозападно държавно предприятие

инж. ВАЛЕНТИН ЧАМБОВ - Директор
swdp@abv.bg; гр. Благоевград, ул. Зора № 18 

тел.: 073/884 203

Северозападно държавно предприятие

инж. ВЕСЕЛИН НИНОВ - Директор
office@szdp.bg; гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет. 3 

тел.: 092/620 032