Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Държавни институции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2022

Областна дирекция “Земеделие” - София област

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА - Директор 
ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

София бул.”Витоша”, № 4, етаж ІV

980-28-73; факс 988-32-63

Областна дирекция на Държавен фонд ”Земеделие” - София област

РОСЕН КОЦЕВ - Директор

София област, бул.”Цар Борис ІІІ”, № 136

rosen_kotsev@dfz.bg; dfz@dfz.bg
02/8187678; 8187/ 685, тел: 8187/ 676; /8187/ 687 /8187/ 684
факс: 987 82 94

Регионална дирекция по горите – София    

вр. и. д. инж. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - Директор

rugsofia@iag.bg; гр. София; ул. ”Аксаков”; № 14

02/ 815-5261; 02/ 987 00 52; 02/981 66 13; 02/815-5274; 02/987 48 41; факс 02/987-65-92

Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ София област

д-р ЛЕОНИД ЛАВЧЕВ - Директор

rvs_23@bfsa.bg; гр. София-1606; район „Красно село“; бул. ”Христо Ботев” № 17, ет. 3

02/8588968; 02/8588968

НССЗ ТОО – София

ПЛАМЕН БАНЧЕВ – Началник

sofia_oblast.m@naas.government.bg; гр. София, ул. Банско шосе № 7, /И-т Пушкаров/

02/ 8100 988

02/980 2477

Регионална инспекция по околна среда и води - София

ИРЕНА ПЕТКОВА - Директор

riosv@riew-sofia.org;гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ”, № 135 

02/ 940 64 98; факс 02/ 955 93 62

Дирекция „Регионална служба по заетостта” - София

ПОЛИНА МАРИНОВА - Директор

drsz-sofia@mbox.contact.bg; гр. София, ул. ”Софроний Врачански” № 104-106    

02/ 931 04 14; факс 02/931 04 10

Областна дирекция “Инспекция по труда” - Софийска област

КАЛИНКА ВЪЛКОВА - Директор
oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg; гр. София,  бул. ”Витоша” № 6, етаж 2

02/ 988-11-52; тел./факс 981 79 71

Регионална дирекция за социално подпомагане - София област

ХРИСТИНА ОЦЕТОВА - Директор
rdspsofia@abv.bg; sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg; гр. София, ул. ”Софроний Врачански” № 104-106, етаж 3

02/ 931 08 83; 02/931 1778

Регионална здравна инспекция - Софийска област    

Д-р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА - Директор
rzi_so@rzi-sfo.bg; гр. София, ул. ”Акад. Иван Гешов” № 15, (3 етаж)

02/ 807 8700; факс 981-41-73

Областен съвет на БЧК - София област  

РОСЕН ВАСИЛЕВ - Директор
sofreg@redcross.bg; 1504 София бул. ”Дондуков” № 61

02/ 846 85 27; факс 944 23 58

Областно пътно управление - София     

ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ - Директор
opu_sofia@api.bg; гр. София, п.к. 1618, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 215  

02/ 988-22-81; факс 988-42-39

Териториално звено ГРАО - София област

НАТАША ХРИСТОВА - ръководител
sf@grao.bg; sf@grao.government.bg; гр. София, ул. ”Позитано”, № 30 ет. 6, стая 605

02/ 987 36 49-факс; тел.987 16 70 /НХ/; 988 47 15

РДНСК Софийска област    

инж. АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ - Началник
Anatoly.Mladenov@dnsk.mrrb.government.bg; dnsk@dnsk.mrrb.government.bg; гр. София, ул. ”Алабин” № 35

02/ 988 03 22, 81 07 614;  факс 987 50 56

“ВиК” ЕООД София    

ИВАН ИВАНОВ - Управител

office@viksof.com; 1220 София, бул. "Рожен" №15    

938 48 54; 813-00-20; факс 813-00-13

офис София област при ТД на НАП София    

ВАЛЯ КРУМОВА - Директор на офис
v.krumova@ro23.nra.bg; гр. София, бул. ”Витоша” № 6, ет. VІ

02/ 933-40-27

Регионално управление на образованието – София област 

РОСИЦА ИВАНОВА - Началник

ruo_sfo@ruo-sfo.bg;  гр. София, бул. ”Цариградско шосе” № 125 бл. 5, ет. ІV    

02/ 971-02-99; факс 87 05 327

ОД-МВР - София

ЖИВКО КОЦЕВ – Старши комисар

odmvr-sofia@mvr.bg; гр. София, ул. ”Гео Милев” № 71

02/ 982 34 21; 02/ 982 51 92; факс 982-33-33

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - София

комисар ГЕОРГИ ИВАНОВ - Директор

logistika_pbssofia@abv.bg; pbs_sofia@abv.bg; гр. София, ул. ”Гео Милев” № 71

02/ 982 51 99; факс (дежурни) 982 51 21

Отдел „София – област” към Централно военно окръжие    

Полк. ПАВЛИН ВЕЛКОВ - Началник
vo-sofia@comd.bg; p.velkov@comd.bg; гр. София, ул. ”Бенковски” № 12

02/8708371; 02/8734999

Областен отдел „Автомобилна администрация” – София към ИА „АА“

КЪНЧО ДИМИТРОВ - Началник

dai_sofia@mail.bg; 1517 гр. София, ул. ”Витиня” № 1

02/ 945 42 88; 02/847  23 37; факс 847-22-6722    

Център за спешна медицинска помощ - София

Д-р ГЕОРГИ ГЕЛЕВ - Директор
contacts@csmp-sofia.bg; 1750 гр. София, ул. ”Д. Моллов” № 1

02 9357221, 9357 233 факс 975 93 75; тел. 974 41 15

Териториално поделение “Български пощи”    

КАЛИНКА СТОЯНОВА - Началник

kalinkaps@abv.bg; гр. София, ул. ”Клокотница” № 35-37

02/ 832 00 95; 949 67 06; факс 832-00-91

Комисия за защита на потребителите Софийска област

СТОИЛ АЛИПИЕВ - Председател

cpcadmin@min.bg; info@kzp.bg; гр. София, пл. ”Славейков” № 4А  

933 05 00; 933 05 72; 933-05-47 факс 988-42-18

Окръжна следствена служба    

ЕВГЕНИ ГЮРОВ - Директор

osssofia@infotel.bg, sosls@infotel.bg; гр. София, ул. ”Майор Векилски” № 2  

02/ 982 61 12; 02/982-61-23; факс 982-61-02

Окръжна прокуратура    

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА–БОНЧЕВА - прокурор

sop@prb.bg; гр. София

02/ 80-05-805; 988 16 94; ц. 02/ 981 16 13; факс 981-82-30

Софийски окръжен съд    

ПЛАМЕН ПЕТКОВ - Председател
sda_court@abv.bg; гр. София, бул. ” Витоша” № 2

02/ 92 19 203; 02/981 57 42

ТП на НОИ – Софийска област

МИЛЕН БОЯДЖИЕВ - Директор
sofiaregion@NSSI.BG; гр. София, бул.”Ал. Стамболийски” № 48,  ет. 4, ст. 405

02/92 62 510; факс 92 62 540

ТСБ – Югозапад    

СИЛВИЯ ПЕТРОВА - Директор  
svpetrova@nsi.bg; гр. София, ул. ”Панайот Волов”  № 2  

тел.: 02 9857 724
факс: 02 9857 497

Районна здравноосигурителна каса - София област 

Д-р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ЗЛАТЕВ - Директор
sofia-obl@nhif.bg; гр. София -1408; ул. ”Енос” 12-14; ж.к.”Стрелбище”

02/ 965 69 34; 965 69 43 (42); факс 965 69 49

Административен съд - София област

МАРИЯ ПОПОВА - Председател
sda_court@abv.bg; гр. София, ул. ”Съборна” № 7
тел. (02) 80 50 711/712
факс: (02) 981 22 89          

Група “планиране и превантивна дейност” към ОУ “ПБ и ЗН”    

ГЕОРГИ КРЪСТАНОВ - Ръководител
pbs_sofia@abv.bg; gr_z_sofoblast@abv.bg; гр. София, бул. ”Витоша” № 4,  ет. 5

96010212; тел./факс 987 3 82; 980 2896
9301 884 – към ОА

Служба по геодезия, картография и кадастъра за Софийска област    

инж. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА - началник

sofia.oblast@cadastre.bg; ул. ”Мусала” № 1    

02/8188337; факс 02/ 955 61 87

Напоителни системи ЕАД, Клон София

ВЕСЕЛКА НИНОВА - Управител

sofia@nps.bg; office@nps.bg; гр. София, Гара Искър, ул. „5006“ № 4

02/ 973 28 49; 02/ 973 28 34 факс 02/ 973-28-50

„ЕСО“ ЕАД  Мрежови експлоатационен район /МЕР/ София област    

инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - ръководител
eso@sfo.eso.bg; гр. София, бул. Европа 2 

02/ 812 18 01;  факс 02/ 812 18 40