Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти Областна администрация София

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2023

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЕИК 000776057

гр. София 1040, бул. „Витоша” № 6

тел.: +359 2 9301 801

факс: +359 2 9883484

e-mail: sofoblast@government.bg

         Работно време: всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа

Деловодство:        

тел.: +359 2 9301813

        Работно време: всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 часа

 

   Горещ телефон

02/930 18 90

Сигнали на граждани в рамките на работното време на администрацията от 9:00 до 17:30 ч.