Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6

Регионален съвет за развитие на Югозападен регион

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2022

Информация за състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион и протоколите от проведените заседания на съвета може да бъде открита на официалния сайт на Министерство на регионалното развитие и благоустройството