Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

Състав:

Председател: 

Заместник-председатели:

– Кирил Желязков

– Пламен Нанков

Акт за създаване

Заповед № OA-37/06.02.2020 г. на областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

График:

Съвместно заседание с Областен съвет по условия на труд 28.01.2016 г. - протокол

При възникнала необходимост