Z6_PPGAHG800P3PF060GPAFO30D25
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30DI6

Областен координационен център - Софийска област

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 29.03.2024

Състав

Председател: Юлиян Леков

Зам.-председател: Иван Димитров

Акт за създаване

Заповед № ОА-77 от 29.03.2024 г.  на Областния управител на Софийска област

Правилник

Постановление на Министерския съвет №100 от 08 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Постановление на Министерския съвет №259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г.    

График

Заседание 19.12.2023 г. - протокол

Заседание 29.08.2023 г. - протокол

Заседание 12.12.2022 г. - протокол

Заседание 17.10.2022 г. - протокол

Заседание 21.10.2020 г. - протокол

Заседание 20.02.2020 г. - протокол

Заседание 22.01.2020 г. - протокол