Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 29.03.2024

Състав на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Юлиян Леков

Заместник-председател: Иван Димитров

Секретар: Калин Василев

Акт за създаване

Заповед № ОА-164 от 09.08.2023 г.  на областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден Правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

График