Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.08.2023

Състав:

Председател: Иван Димитров

Заместник-председател: Мая Цанова

Акт за създаване

 

Заповед № ОА-169 от 14.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

График:

Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество - Протокол от заседание 28.01.2016 г.

М. ноември – първа седмица