Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1I67
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F16N4

Областен съвет за намаляване риска от бедствия

Дата на публикуване: 07.09.2021
Последна актуализация: 28.03.2024

Състав:

Председател: Юлиян Леков

Заместник-председател: Иван Димитров

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

Акт за създаване

Заповед № ОА-156 от 03.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 21.04.2015 г.

График:

При възникнала необходимост