Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен координационен механизъм по деинституционализация - Софийска област Областен координационен център - Софийска област Областен съвет за развитие на Софийска област Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Съвет за тристранно сътрудничество Областен съвет по условия на труд Областен съвет за намаляване риска от бедствия Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб Областен съвет за сигурност

Областни съвети действащи в Софийска област

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините!