Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Областна транспортна комисия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.08.2023

Състав:

Председател: Иван Димитров

Секретар: Калин Василев

 

Акт за създаване

Заповед № ОА-163 от 09.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник/Правно основание

Чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Областна транспортна схема на Софийска област

График:

При постъпили предложения от общините

Заседание 27.11.2017 г.- протокол

Заседание 09.10.2017 г.- протокол

Заседание 23.11.2016 г.- протокол

Заседание 31.10.2016 г. -протокол

Заседание 12.09.2016 г.- протокол