Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.12.2021

Центърът за административно обслужване (ЦАО) на ОА Софийска област се намира в партера на сградата на администрацията на адрес:

гр. София 1040, бул. „Витоша” № 6

+359 2 9301 801

+359 2 9883484

sofoblast@government.bg

Деловодство:

+359 2 9301813

Работно време: всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 часа