Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5

Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

Специализирана Администрация

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Директор Дирекция АКРРДС – Росица Ташева-Пенева

тел. за връзка: 02 9301 831

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИРЕКЦИЯ АКРРДС