Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2024

Върнати и/или оспорени решения на общинските съвети в Софийска област

2024 г.

2023 г.

 

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.